Zwiedź z nami Poznań melexem

Nasze wycieczki


Stare Miasto

1. Stare miasto

Zostało wytyczone w 1253 roku podczas lokacji miasta na prawie niemieckim. Na powierzchni około 21 hektarów centralnie umiejscowiono rynek, na którym później zbudowano okazały ratusz. Do końca XIII wieku na górze Przemysła wzniesiono zamek królewski, a całe stare miasto okalały mury obronne. Na przestrzeni kolejnych wieków powstały liczne budowle, a samo miasto było miejscem ważnych wydarzeń historycznych.

Ostrów Tumski

2. Ostrów Tumski

Jest najstarszą częścią Poznania, to właśnie tutaj państwo polskie miało swój początek. Ostrów Tumski w Poznaniu jest domniemanym miejscem chrztu Polski z 966 roku. Badania archeologiczne dowodzą, że pierwsza osada istniała tu już w IX wieku. W X wieku powstał gród otoczony wałami, który stał się największą warownią państwa piastowskiego. Znajduje się tu najstarsza w Polsce katedra. W języku staropolskim „ostrów” oznacza wyspę, a „tum” katedrę.

Dzielnica Zamkowa

3. Dzielnica zamkowa

Na początku XX wieku cesarz Wilhelm II Hohenzollern zarządził wyburzenie XIX-wiecznej fortyfikacji twierdzy Poznań, które blokowały rozwój miasta. W ich miejscu na zachodnim odcinku powstał zespół reprezentacyjnych budowli i założeń urbanistycznych. Najznakomitszym z nich niewątpliwie jest zamek cesarski z ogrodem.

Cennik:


Lp. Wycieczka Czas Cena (od osoby)
1. Stare Miasto 0,5 h 59 PLN
2. Ostrów Tumski 0,5 h 59 PLN
3. Dzielnica Zamkowa 0,5 h 59 PLN
4. Dwie dowolne wycieczki 1 h 89 PLN
5. Full tour (1+2+3) 1,5 h 119 PLN
6. Full tour plus 2 h 149 PLN

Dostępne
języki

Polski

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Pусский

Zarezerwuj wycieczkę